KÜNYE

Hasat Zamanı Gazetesi

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü

İsmail BAŞKAN

baskanmedya@gmail.com

Genel Koordinatör

Salih Onur BAŞKAN

salihonurbaskan@gmail.com

Serhat DUMANDAĞ

serhatdumandag@gmail.com

 WEB Koordinatörü

İbrahim Duyuler