TÜRKİYENİN TARIM DÜNYASINDAN HABERDAR OL

E-Posta adresinizle kayıt olarak siteye eklenen tarım haberlerinden faydalanabilirsiniz...

KÖSE: GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL ÖĞRETİSİ VETERİNER HEKİMLERDİR

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, dünyanın temel sorunlarından birisinin, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu belirterek, “Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşıdır. Gıda güvenliğinin temel öğesi de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.”dedi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü” Adana’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Adana’da Veteriner Hekimler Atatürk Parkı’nda toplanarak, anıta çelenk koydu, saygı duruşunda bulunarak istiklal marşını okudu. CHP Adana Milletvekili TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş’in de katıldığı törende konuşan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse,  dünya veteriner hekimleri gününün, her yıl farklı bir tema çerçevesinde kutlandığını, 2018 yılı için belirlenen ” Tema”nın “ sürdürülebilir kalkınmada; Geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmedeki Veteriner Hekimlik mesleğinin rolü”  olarak belirlendiğini söyledi.

nihatkose_veteriner_gunu2018

Veteriner Hekimlerin hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse şöyle dedi:

“Veteriner Hekimler, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak, gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ve bu çalışmalarla, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan ailelerin temel gelir kaynağı hayvancılıktır. Hayvanlar, tarımla uğraşan ailelerin sigortasıdır. Yaşanan tarımsal krizlerde, ailenin yeniden üretime devam edebilmesi için önemli bir mali kaynak oluşturur. Ve ailenin yeniden üretimini sürdürmesini, geçimini sağlamasını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini sağlar.

Bu gün, Dünyanın temel sorunlarından birisi de, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılardır. Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşıdır. Gıda güvenliğinin temel öğesi de veteriner hekimlerdir. Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.

nihatkose_veteriner_2018

HASTALIKLARIN YÜZE 62’Sİ HAYVAN KÖKENLİ

Çünkü; Gıda kaynaklı risklerin % 90 ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. İnsanlarda görülen hastalıkların % 62 si de hayvan kökenli zoonoz hastalıklardır. Bundan dolayı, sağlıklı hayvan yetiştirmeden sağlıklı gıda üretilemez. Burada tek yetkili ve sorumlu meslek veteriner hekimlerdir.

Sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin tesis edilebilmesi için, hayvansal üretim sürecinin, çiftlikten başlayarak sofraya ulaşıncaya kadar devam etmesi zorunludur. Ve veteriner hekimlerin, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, hiçbir etki altında kalmadan, özgür iradeleri ile karar verebilecekleri bir ortamda çalışmalarına imkan sağlanması gerekir.

Gelişmiş dünya ülkelerinde, gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte ele alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir.

Ülkemizde, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliğinden sorumlu yetkili otorite, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yer alan “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü” dür. Ancak, bu genel müdürlüğe doğrudan bağlı bir taşra teşkilatı yoktur. Veteriner Hizmetleri ve gıda güvenliği hizmetleri Bakanlığın İl Müdürlüğü bünyesinde ayrı şube müdürlükleri sorumluluğunda yürütülmektedir. Bu durum, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konularında önemli riskler ortaya koymaktadır.

Veteriner hekimler, hayvancılık alanında verdikleri hizmetlerle ve gıda güvenliği konusunda üstlendikleri sorumluluklarla, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Veteriner hekimler, yürüttükleri bu önemli ve zorlu hizmetlere rağmen, hizmetlerinin karşılığını ve toplumda hak ettiği yeri alamamıştır. -Kamuda görev alan veteriner hekimlerin özlük hakları her geçen gün erimektedir.

Veteriner hekimler 30 yıldır uzmanlık eğitiminden mahrum bırakılmışlardır. 6343 sayılı meslek kanunu 1954 yılında çıkarılmış bir kanun olup, günün şartlarına cevap verememektedir. Bu kanunla ilgili değişiklik teklifimiz yıllardır Bakanlıkta beklemektedir.”

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir