TÜRKİYENİN TARIM DÜNYASINDAN HABERDAR OL

E-Posta adresinizle kayıt olarak siteye eklenen tarım haberlerinden faydalanabilirsiniz...

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 11 AÇLIK ÇEKİYOR

 

Dünya Gıda Günü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’a bağlı oda başkanları Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde ortak basın açıklaması yaptı. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Birleşmiş Milletler raporuna göre 821,6 milyon insanın yani dünya nüfusunun yüzde 11’nin açlık çektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’in, Dünya’da açlık problemlerine, gıdanın güvenliğine, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekildiğini belirten Alparslan, açlığın, özellikle gıdada dışa bağımlı ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığını ifade ederek şöyle konuştu:

“İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması gibi birçok etkenin yanı sıra tarımsal aktivitelerin gıdayı temel bir ihtiyaç olmaktan çok meta olarak ele alan çok uluslu şirketler tarafından gerçekleştirilmesi sonucunda açlık ve yetersiz beslenme gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Günümüzde; Dünyada gıda konusunda kıtlık olmadığı, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde gerçekleşebildiği, gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımının olduğu bilinmekte, aşırı ve lüks tüketim alışkanlığının sonucu gıda israfı ise bir başka tezata işaret etmektedir.”

TARIMDA İSTİHDAM EDİLEN NÜFUS YÜZDE 18’E GERİLEDİ

Tarımsal üretimin desteklemelerin kaldırılması, kamu kooperatifçiliğinin tasfiyesi ve çıkartılan yasa, yönetmeliklerle üretimin kotalarla geriletilip yok edilmesi nedeniyle vahim bir hal aldığını kaydeden Alparslan, “AKP Hükümetleri döneminde uygulamaya konulan tarım politikaları sonucu 2002 yılında tarımda istihdam edilen nüfus çalışan  nüfusun % 35’i iken bu dönemde % 18,3’e gerilemiştir” dedi. Çiftçinin yoksullaşarak büyük kentlerde proleterleşmek üzere göçe zorlandığını söyleyen Alparslan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gelinen noktada tarım alanlarımız giderek yok edilmiş zeytinlikler ve meralar çimento, mermer ocakları, altın ve gümüş madenciliği gibi toksik kimyasal kirlilik yaratan sanayi yatırımlarına açılmış. Sağlıklı, doğal ve güvenli gıdaya ulaşmak büyük bir sorun haline gelmiştir.

Bunun sonucunda ise Türkiye, kuru kayısı, incir ve üzüm ile fındık dışında buğdaydan pirince, fasulyeden nohuda, mercimekten mısıra, soya fasulyesinden pamuğa, kuru ottan samana ve kırmızı ete kadar hemen tüm tarım ürünleri için ithalatçı ve dışa bağımlı bir ülke durumuna getirilmiştir.

EBK, SEK, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker Fabrikaları, Azot Sanayi-Türkiye Gübre Fabrikaları ve Yem Sanayi gibi kamu iktisadi teşekküllerinin bir kısmı özelleştirilmiş, bir kısmı da kapatılmıştır. TMO gibi KİT’ lerle birlikte, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik gibi üretici kooperatif ve birliklerinin ise içi boşaltılarak işlevsizleştirilmiştir.”

Açıklamaya Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube II. Başkanı Durmuş Ali Kaya ve çok sayıda mühendis katıldı.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: